GoGreen_Handbook_EN

www.gogreen-project.eu This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project number: 2020-1-CY01-KA202-065983] Pokyny společné pro všechny čtyři scénáře - Jako facilitátor nejprve představte scénář, poté popište klíčové podrobnosti scénáře a poskytněte informace o úlohách, které mají být sehrány. - Vyzvěte majitele firem, aby zahájili hraní rolí a podpořili své obchodní zájmy. - Zástupci zbylých rolí se postupně zapojují do hry s vědomím svých cílů a potřeb. Všichni účastníci mohou radit zástupci své skupiny před i během hraní rolí a v případě potřeby přidat užitečné klíčové body do diskuse. - Každé skupině položte některé otázky z nabídky, aby se usnadnila diskuse, která povede rychleji ke konečnému rozhodnutí účastníků o scénáři. Struktura simulačního výcviku hraní rolí Existují čtyři odlišné fáze, které by měl školitel dodržovat při zavádění simulační aktivity hraní rolí. Tyto kroky jsou podrobně popsány v plánu lekce každého scénáře: Č Etapa Popis 1) Zahájení školení Školitel komunikuje se všemi účastníky tím, že předem distribuuje potřebný materiál k prostudování. Konkrétně: a) materiál na rozdání účastníkům b) doplňkové informační listy Materiál může být distribuován několik dní před realizací simulační dílny pro hraní rolí. V závislosti na úrovni dovedností účastníků a jejich předchozích znalostech o daném tématu se školitel může rozhodnout, zda předem distribuuje také „Karty rolí” a „Listy otázek pro role”, aby se účastníci lépe připravili na simulační trénink. Tím však není účastníkům přidělena žádná konkrétní role před samotnýmworkshopem, protože se jedná o úkol, který se vyskytuje v další fázi. 2) Příprava a vysvětlení tématu školitelem Jedná se o úvodní fázi simulačního tréninku, kdy se školitel zaměřuje na téma, přiřazuje role, vytváří postupy, shromažďuje veškerý potřebný materiál a začíná organizovat učebnu. Tento krok vyžaduje dobrou přípravu od školitele, který by měl vzít v úvahu co nejvíce aspektů tématu a poskytnout výslovné pokyny k tomu, co se očekává. 3) Příprava účastníků na zapojení do simulace hraní rolí Přiřazení rolí a pokyny poskytované účastníkům. Vysvětlení rozdělení simulace hraní rolí na konkrétní úkoly a časová omezení. Účastníkům by měl být poskytnut dostatečný čas na prozkoumání svých rolí, kladení otázek a seznámení se se scénářem. Někteří mohou zažít tento druh učení poprvé, proto je důležité poskytnout tipy nebo příklady. Školitelé mohou přednášet nebo usnadňovat diskuse, které nabídnou další kontext a pokyny před hlavní simulační aktivitou hraní rolí.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwNDE=