GoGreen_Handbook_EN

www.gogreen-project.eu This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project number: 2020-1-CY01-KA202-065983] Cílová skupina Tato příručka je určena školitelům a poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy, kteří chtějí do své výuky začlenit simulační postupy. Jejím cílem je pomoci jim pokročit ve vlastních vyučovacích metodách, obsahu a technikách tak, aby studenti (soukromé subjekty a podnikatelé) získali potřebné znalosti, dovednosti a individuální kompetence, aby lépe porozuměli dopadům změny klimatu a uplatňovali účinná opatření ke zmírnění těchto dopadů. Přidaná hodnota – motivace Klíčovým prvkem simulace hraní rolí je zpracování a analýza různých scénářů, které umožňují rozvíjet a diskutovat potenciální akční strategie realistickým způsobem, ale zároveň v bezpečném a kontrolovaném vzdělávacím prostředí (Salas, Wildman & Piccolo, 2009). Představují budoucí problematické oblasti a obtížné situace nebo současné nedostatky v systému, na které mají hráči (studenti) reagovat (Waxman, 2010). Úkolem účastníků je formulovat myšlenky, informace a argumenty způsobem, který je v souladu s danou rolí. V takovém rámci si školitel udržuje silnou kontrolu nad zaměřením hraní rolí a zároveň umožňuje účastníkům, aby prozkoumali svou roli za pomoci vlastního vyjadřování (Salas et al., 2009; Waxman, 2010). Podle Aldena (2000) je nejcennějším přínosem plynoucím z této formy výcviku to, že dává účastníkům prostor k zamyšlení nad svým učením a zároveň dává instruktorovi jistotu před strachem, že se aktivita „vymkne z rukou” a odchýlí se od požadovaného zaměření hraní rolí. Školení založené na simulaci GoGreen zahrnuje simulace hraní rolí, které se zabývají dopady změn klimatu a opatřeními, která mohou společnosti podniknout, aby reagovaly na tuto výzvu. Školitelé i studenti se s tímto tématem seznámí, aby vysvětlili širší problematiku změny klimatu a jejich dopadů, jakož i různá zmírňující opatření společností. Tato opatření jsou jsou jádrem scénářů. Čtyři (4) vypracované scénáře odkazují na příslušné a samostatné simulační činnosti hraní rolí, které odpovídají modulům a oblastem kompetencí identifikovaným v rámci projektu GoGreen. Každý ze čtyř scénářů má svůj vlastní příběh a různé výzvy, které se zaměřují na problémy nebo případy vhodné pro obor a úroveň kurzu. Prostřednictvím školení založeného na simulaci se očekává, že všichni účastníci (lidé ze soukromých subjektů a podnikatelé) získají hluboké znalosti, dovednosti a kompetence týkající se širší problematiky změny klimatu a jejích dopadů. Simulační scénáře mají za cíl rozvíjet také kritické myšlení, řešení problémů, vyjednávání, spolupráci a rozhodovací schopnosti. Čtyři (4) scénáře jsou uvedeny v následujícím grafu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwNDE=